BAHAU s.r.o.

Solivarská 6477/71

080 05 Prešov

IČO: 46 242 856

DIČ: 2023300653

IČ DPH: SK2023300653

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24666/P

 

Ing. Richard Gábor, konateľ

mobil:  +421 905 365 581

mail:       gabor@bahau.sk, bahausro@gmail.com

 

Člen Slovenskej komory stavebných inžinierov:

 

Evidenčné č.:    6260         Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom oprávnenia:

Kategória:         I4             Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Podkategória:    530           elektrotechnické zariadenia

 

Evidenčné č.:    12104       Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia:

Kategória:                          Inžinierske stavby

Podkategória:    24             potrubné, energetické a iné líniové stavby

Špecifikácia:                      elektro

Kategória:                          Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Podkategória:    33             elektrotechnické zariadenia

 

Evidenčné č.:    10322       Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia:

Kategória:                          Inžinierske stavby

Podkategória:    24             potrubné, energetické a iné líniové stavby

Špecifikácia:                      elektro

Kategória:                          Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Podkategória:    33             elektrotechnické zariadenia

 

Člen Český komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě:

 

Autorizace:        3000108   Autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb